Ouderavonden

Ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen. Dat kinderen lekker in hun vel zitten, en dat ze zich goed ontwikkelen, ook op sociaal en emotioneel gebied.

Het is van groot belang dat ouders en leerkrachten met elkaar in gesprek zijn over opvoeding, over wat ze echt belangrijk vinden. Daarbij kunnen ze ook kennis uitwisselen en elkaar ondersteunen.

Ouderavonden op school of kinderopvang kunnen in deze samenwerking een belangrijke bijdrage leveren.

In de ouderavonden die ik verzorg gaat het steeds over opvoeden en wat we echt graag willen meegeven aan onze kinderen, zodat ze opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen.

Hoe ziet een avond eruit
In de ouderavonden ga ik graag samen met ouders en leerkrachten in gesprek én aan het werk. We kunnen leren van en met elkaar, en zo onze kinderen steunen op een positieve manier, zodat we als het ware in een kring om onze kinderen heen gaan staan. Zo doen we eerst zelf voor, wat we onze kinderen toewensen. Daarnaast zijn de thema’s zeer geschikt als workshop tijdens een studiedag voor leerkrachten of pedagogisch medewerkers van kinderopvang of peuterspeelzalen.

“Jouw lezing gaf me in elk geval een blij gevoel, van een blij gevoel krijg je energie en daarvan heb je nooit genoeg met opgroeiende kinderen.” 

Meer informatie over de thema’s: ‘Kinderen en talenten’, ‘Weerbaarheid en vertrouwen’, ‘Positief opvoeden’, ‘Hoe doe je dat met pesten?’, ‘Kind van 9 jaar’, ‘Huilen, boos zijn en ruzie’.

“Waar veel mensen dezelfde kant opgaan ontstaat ‘n weg.” (MvH)