Kindertalentenfluisteraar

Label kindertalentenfluisteraar

Hoe zou het zijn als in elke gemeente in Vlaanderen en Nederland kinderen een gratis talentengesprek zouden krijgen? Het is de droom van Luk Dewulf en Els Pronk.

Het enthousiasme rond de pop-up kindertalentenfluisteraar, een project dat startte in Gent, was zo groot dat veel mensen al informeerden naar de mogelijkheid om ook kindertalentenfluisteraar te worden.

Daarom hebben we besloten om een “label” te creëren: “het label kindertalentenfluisteraar, het enige label dat kinderen gelukkig maakt”.

Mensen die dit (kwaliteits-) label verwerven, hebben bewezen dat ze de deskundigheid hebben verworven om talentgedreven naar kinderen te kijken. Dit label kunnen ze gebruiken in de communicatie over hun professionele activiteiten. En tegelijk engageren ze zich om jaarlijks drie pop-up sessies van de “kindertalentenfluisteraar” te organiseren in hun eigen gemeente. Om zo samen te werken aan onze droom: Elk kind dat dat wil kan een talentgesprek krijgen.

Hoe verwerf je het label van kindertalentenfluisteraar? Door je te verdiepen in de complementaire talentbenaderingen die worden aangereikt in:

Op deze manier is het toetreden tot het label erg transparant: het volgen van beide leertrajecten leidt automatisch tot het verwerven van het label.

Mensen die op andere manieren deze ervaring hebben opgebouwd en die ervaring kunnen aantonen, kunnen contact opnemen met Els Pronk en/of Luk Dewulf. Zij beslissen samen over het toekennen van het label.

Mensen die het label kindertalentenfluisteraar hebben maken deel uit van het Nederlands-Vlaamse netwerk van kindertalentenfluisteraars.

We vragen van elke kindertalentenfluisteraar een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van 100 euro.

In ruil hiervoor kan elke kindertalentenfluisteraar kosteloos deelnemen aan een jaarlijks netwerk-event (met uitzondering van de kosten voor de lunch). En kan elke kindertalentenfluisteraar met korting materialen aankopen die dan weer kunnen worden doorverkocht aan de officiële prijs aan geïnteresseerde ouders. De bedoeling is dat je zo als kindertalentenfluisteraar de jaarlijkse bijdrage kan terug verdienen. Bovendien kan je het label vrij gebruiken in de communicatie over je andere professionele activiteiten. We leveren visuals aan, waaronder ook een banner voor in de electronische handtekening.

Tegelijk wordt verwacht van elke kindertalentenfluisteraar dat ze in de eigen gemeente jaarlijks minstens drie pop-ups organiseren. We gaan er van uit dat die gesprekken in principe kosteloos zijn. Voor die gesprekken kan maximum 15 euro worden gevraagd aan de betrokken ouders. In ruil voor die 15 euro krijgen de ouders dan steeds een pakje talentenkaartjes mee.

Kindertalentenfluisteraars kunnen berichten plaatsen op de facebookpagina van de kindertalentenfluisteraar over de pop-ups die ze organiseren en/of foto’s van de kinderen die ze hebben geïnterviewd (met toestemming van de betrokken ouders). We willen een manier zoeken om visueel duidelijk te maken in welke gemeentes er kindertalentenfluisteraars actief zijn.

Praktisch:

Het label kun je verkrijgen door een tweeluik aan opleiding te volgen:

1: “Kiezen voor talent van kinderen”, 1 dag door Luk Dewulf, informatie en opgave formulier vind je hier:

Kiezen voor het talent van kinderen

De eerstvolgende opleidingsdag “Kiezen voor talent van kinderen” in Vlaanderen is gepland op 11 oktober 2017 in Gent

De eerstvolgende opleidingsdag “Kiezen voor talent van kinderen” in Nederland zal worden georganiseerd op 4 oktober 2017 in Lunteren.

Inschrijven kan eind mei.

2: “Talentgedreven Werken met kinderen”, 2 dagen door Els Pronk, informatie en opgaveformulier vind je

Talentgedreven Werken met kinderen